OÜ PISTRIX
 
Teenused

I. Mahamärkimistööd

1.) Projektide mahamärkimine loodusesse
* Liiklussõlmed ja teetrassid
* Maa-alused kommunikatsioonid
* Hooned, ehitised või muud rajatised
2.) Krundipiirid

II. Teostusjoonised

1.) Mahamärgitud projektide mõõdistamine
* Liiklussõlmede ja teetrasside teostusjoonised
* Maa-aluste kommunikatsioonide teostusjoonised
* Hoonete, ehitiste või muude rajatiste teostusjoonised
2.) Kontrollmõõdistused
* Hoonete 0-korruste (vundamentide) teostusjoonised
* Suurte ehitusobjektide kontrollmõõtmised
* Pindalade mõõdistused ja arvutused
3.) Mullatöödega seotud mõõdistused
* Kuhilate mõõdistused ja mahuarvutused
* Väljakaevemahtude mõõdistused ja arvutused
* Täitemahtude mõõdistused ja arvutused

III. Geodeetilised alusplaanid

1.) Projekteerimisalused
* Liiklussõlmed ja teetrassid
* Maa-aluste kommunikatsioonide projekteerimiskoridorid
* Elamukruntide mõõdistamine
2.) Suuremahulised maa-ala mõõdistused
* Detailplaneeringute alused
* Firmadele - territooriumite detailmõõdistused