OÜ PISTRIX
 
Uudised
Eesti Geodeetide Ühingu Kutsekomisjon
Lisatud 29.06.2009

Eesti Geodeetide Ühingu Kutsekomisjon on vaadanud läbi

Margus Mikk’u kutsekvalifikatsiooni taotlemise avalduse ja otsustas:

omistada Teile esitatud dokumentide alusel kutsekvalifikatsioon

GEODEET IV

Spetsialiseerumisvaldkondades:
- Ehitusgeodeetilised tööd
- Topogeodeetilised tööd
- Geodeetilised tööd maakorralduses

Lugupidamisega,

Hugo Toll
EGÜ juhatuse aseesimees


Eelmisele lehele