OÜ PISTRIX
 
Litsentsid

1. 672 MA Geodeetilised- ja kartograafilised tööd
kehtib kuni 31.05.2014. a.

2. EEG000183 Ehitus, Ehitusgeodeetilised ja -geoloogilised uuringud
v.a. 11.08.2009. a.